Christine Foster Photo | Marty 50

the Birthday cake Detail PhotographyPhiladelphia Celebration, Fun Stylistic PhotographyCandid photography on Location, Family PhotographyFamily photography on Location, PhiladelphiaBelmont Mansion, Philadelphia Event PhotographyPhotojournalism Photography by Christine foster photoFun Lifestyle Photography, Philly Birthday EventCandid  Moments, Family PhotographyPhotojournalism Photography by Christine foster photoThe Terrace, Belmont MansionLifestyle Photography, Philadelphia CelebrationCandid  Moments, Family Photography, PhiladelphiaChristine Foster PHotoPhotojournalism Photography by Christine foster photoChristine Foster PHotoChristine Foster PHotoChristine Foster PHotoIn the Moment, Candid Photography Philadelphia EventChristine Foster PHotoChristine Foster PHoto